İran’ın Dini Lideri  ..” Ebubekir Yahudi’dir! “
Posted by
Posted in

İran’ın Dini Lideri ..” Ebubekir Yahudi’dir! “

Hamaneyi’nin yakın çevresi: Ebubekir Yahudi’dir! İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney’nin yakın çevresinden Şii din adamı Mehdi Taib bir konuşmasında “Ebubekir Yahudi ekolunun yetiştirdiği vasıflı adamıdır” diyor… Mehdi Taib Suriye’de Esed’i, Irak’ta Şii yönetimi desteklemek için askeri müdahalede bulunan İran Devrim Muhafızlar Ordusunun Psikolojik Harp Üssü olan “Ammar Stratejik Karargâhı’nın” başkanıdır.

Şii Taifesi, Ebu Hureyre’ ye neden iftira Atar ?
Posted by
Posted in

Şii Taifesi, Ebu Hureyre’ ye neden iftira Atar ?

(Şii Mezhebi’nin Baş ucu kitabı) Nehcül-belaga şerhinden   Ebu Hüreyre’ye güvenilmeyeceğini  çünkü çok hadis  rivayet ettiği bildirilmektedir. Nehc-ül-belaga kitabını Bir Yahudi dönmesi olan Ali Mürteda’nın kardeşi, Radi isminde bir Şii’nin yazmış olduğunu, İslam âlimleri ittifakla bildirdiler. Zaten Şiiler bile, bunu inkâr etmiyorlar.! Zahiri ilimlerdeki ve tasavvuf bilgilerindeki yüksek derecesiyle tanınmış olan büyük veli, seyyid Abdullah-i […]

Osmanlı – Şia Mücadelesinde Ulemanın Rolü
Posted by

Osmanlı – Şia Mücadelesinde Ulemanın Rolü

Osmanlı-Safevî ilişkileri, sosyo-ekonomik temelli çatışmaların yanı sıra dinî ve mezhebi çekişmelere de sahne olmuştur. Anadolu’nun hâkimiyetini ele geçirmek için Safevîler Şiîlik propagandası yaparken, Osmanlılar da Sünn­îliğin tam olarak yerleştirilmesi için gayret göstermiştir. Şüphesiz dinî ve mezhebî birliktelik beraberinde siyasî birlikteliği getirecektir. Bu sebeple Osmanlı yönetimi, Anadolu’da Sünnî anlayışın yerleştirilmesini bu toprakla­rın Osmanlı hâkimiyetinde kalmasının bir […]

Ehli Sünnet ve Şia arasındaki Farklar
Posted by

Ehli Sünnet ve Şia arasındaki Farklar

Ehli Sünnet’e Göre:  Ehil Sünnet Kur’an’ın sıhhatine, ziyade ve noksan olmadığına ittifak etmiştir. Kur’an Arap dili kural ve usullerine uygun olarak anlaşılır. Ehli Sünnet Kur’an’ın Allah’ın kelamı olduğuna, hadis ve mahluk olmadığına, içinde batıl bir şeyin bulunmadığına ve müslümanların inanç ve muamelatta ilk kaynağının Kur’an olduğuna inanırlar. Şiiler’e Göre:  Bazılarına göre Kur’an sıhhatli değildir Kur’an […]

ŞİA’NIN KUR’AN-I KERİM’E İTİRAZLARI
Posted by
Posted in

ŞİA’NIN KUR’AN-I KERİM’E İTİRAZLARI

Birliğe yaklaşma hususunda onların ve bizim ortak kaynağımız olması gereken Kur’an-ı Kerim’i dahi kabul ettikleri din esaslarına göre, Sahabe (RA)’ın Peygamber (SAV)’den anladığının tam tersine yorumlamakta ve ayetlerin manalarını saptırmaktadırlar. Bunun da ötesinde Necef ulemasının büyüklerinden birisi olan Hacı Mirza Hüseyin b Muhammed Takıyyin-Nuri Et-Tabersi ki Şia bu alime çok saygı duyar ve severdi. Hatta […]

Şia Taifesi Mevcut Kuran’a İnanmıyor mu!
Posted by
Posted in

Şia Taifesi Mevcut Kuran’a İnanmıyor mu!

Şii alimlerden Tabersi, “Rablerin Rabbi’nin Kitabı’nın Tahrif Edildiğinin İspatı” isimli kitabında, 3.000′e yakın uydurduğu rivayetlerle Kur’an’ın tahrif edildiğini ispatlamaya çalışıyor. Bu uydurma rivayetlerin tamamı sadece Şii kaynaklarında yer alıyor.

Ummeti Parcalayan Fitne: KERBELA
Posted by
Posted in

Ummeti Parcalayan Fitne: KERBELA

1400 yildir Hz . Huseyin efendimizi vesile ederek kerbela uzerinden fitne tohumu eken Sia ‘nin ummeti bolmek ve parcalamak icin vasita olarak kullandigi KERBELA

Şia’ya Sualler ? (video)
Posted by
Posted in

Şia’ya Sualler ? (video)

Şii mezhebinde gerek sahabe gerek Aişe Anamız olsun bir çok itikadi meselede Ehli Sünnetten ayrılan Şia Taifesine bazı sualler …  

Posted by
Posted in

Şii Mezhebi Hakkında İslam Ulemasının Görüşü

Konuya başlamadan önce şunu belirtmekte fayda vardır: İslam Mezhepleri Tarihi kaynaklarında, Şia ’yı ifade etmek için Rafızîlik, Sünniliği ifade için ise Ehl-i Sünnet tabirleri kullanılır.   Bu nedenle, Şiilerin“Aslında burada Şia’dan değil Rafızîlerden bahsediliyor”türünden savunmaları değersizdir. Aşağıda bazı İslam alimlerinin görüş ve fetvalarına özet olarak yer verilmiştir.

Posted by
Posted in

Şia ve Yahudi Gizli İlişkileri (belgeler)

Son yıllarda basında yansıyan haberlere göre İsrail ve Amerika İran’ı vurmakla tehdit etmektedir. İran’ın nükleer çalışma programı ABD, İsrail ve Batı’nın tepkisini çekmiştir. İran Şah Rıza Pehlevi döneminde İsrail’in müttefiki ve bölgedeki jandarmasıydı. İran gizli servisi SAVAK’ı İsrail gizli servisi Mossad eğitiyordu.